Cegly-eder.pl
Cegła ceramiczna

Cegła ceramiczna

Cegła ceramiczna jest otrzymywana z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, mułków oraz lessów.

Surowce ulegają rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą na jednolitą masę, następnie formułuje się je, a potem suszy i wypala. Cegły ceramiczne przez długi czas produkowano ręcznie, dopiero około 150 lat temu zmechanizowano ten proces. Gotowe cegły ceramiczne można podzielić na wiele rodzai ze względu na ich cechy geometryczne, stopień wypalenia oraz surowce, z których jest zrobiona.

- autor artykułu