Cegly-eder.pl
Cegielnia

Cegielnia

Cegielnia jest to zakład wytwórczy, który jak sama nazwa wskazuje produkuje cegły. Cegielnie powstają najczęściej w pobliżu docieplenia Kraków miejsca, które są bogate w zasoby gliny.

Pozwala to zredukować koszt transportu surowców.

W XIX wieku, kiedy pojawiły się cegielnie oznaczało to rozwinięty przemysł i w danym miejscu.

Cegielnie są wyposażone w piece opalane węglem lub koksem, ponieważ cegły wypala się. Charakterystycznym elementem cegielni jest wysoki komin.

- autor artykułu