Pages Menu
Categories Menu

Cegly

Cegly

Cegła to materiał budowlany, który jest wykonany z gliny, wapna, pasku, cementu lub innego surowca mineralnego. Jej wytrzymałość mechaniczne i odporność na czynniki atmosferyczne to efekt suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Najczęściej ma kształt prostopadłościanu.

Cegła służy podczas budowy tkaniny odzieżowe do między innymi wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, fundamentów.http://alllineslogistics.pl/transport-morski/

Cegly

Cegła jest najpopularniejszych materiałem budowlanym. Stosowana była już od starożytności, gdzie początkowo cegły robiono z gliny i wypalano na słońcu. Cegły przeszły długą drogę i obecnie są różne rodzaje cegieł.

Jej wymiary różnią się, lecz w Polsce obecnie stosuję się cegłę o wymiarach 25 x 12 x 6,5cm. Jej wymiar to stosunek grubości do szerokości i długości i wynosi około 1:2:4.

Poniżej niektóre w rodzajów cegieł:

– autor artykułu